Anne Piers (IIIa) en zijn vrouw Gerritje Fokes Brouwer rond 1794 in Oldetrijne terecht. Vanaf deze tijd maken deze Fabrieken deel uit van Oldetrijne, een klein dorpje in Weststellingwerf, Zuid-West Friesland.
Anne Piers, geboren uit een geslacht van molenmakers, was in Oldetrijne molenmaker. Voor de molenmakers doet een moeilijke tijd zijn intrede. De techniek schrijdt voort, en de stoommachine dient zich aan. Vooral bij het droogmalen en drooghouden van polders. Vlak daarna leerde men gebruik te maken van electriciteit. Electromotoren namen langzaam maar zeker het werk van windmolens over.
Zo wordt al in 1798 de naam Anne Piers Fabriek in verband gebracht met de boerderij in Oldetrijne, het huidige Kerkhoflaan nummer 6 als gedeeltelijke gebruiker.
Vanaf deze tijd concentreren deze Fabrieken zich ook op de veehouderij.
In 1818 is Pier Annes (IVa) gedeeltelijk eigenaar en gebruiker van de boerderij Kerkhoflaan 6.
Van 1820 tot 1848 was deze boerderij in handen van deze Pier Annes en Jeltje Feikes Hogeterp, samen met een paar anderen. Stille getuige is de gevelsteen (zie foto).

gevelsteen

Pier Annes Fabriek (P.A.F.) en Jeltje Feikes Hogeterp (J.F.H.)
Onderaan (T.D.19 22MD.) de latere eigenaar Dijkstra.
(de gevelsteen is nu in mijn bezit (Ben Fabriek), gekregen van de huidige bewoner hr. Mekenkamp)
Eigenlijk behoort deze steen toe aan de Montana Fabricks!!!!
Afmetingen l x b x h in cm: 47 x 24 x 10. Gewicht ca. 9 kg

De bijbehorende weilanden werden los verhuurd door de Diakonie van de Nederlandse Hervormde Kerk.
In 1858 wordt Lammert Piers Woudsma, schoonzoon van Pier Annes (IVa), voor een gedeelte eigenaar en gebruiker.
In 1882 worden Anne Piers (Va) en Wobbigje Piers Woudsma (zuster van Lammert Piers) eigenaar van de boerderij, waaraan de naam van zijn opa en vader waren verbonden.

luchtfoto 1953

Een luchtfoto van de boerderij Kerkhoflaan 6 uit 1953.
Het linkerdeel is er later bijgebouwd. Van oorsprong bood de boerdrij
plaats voor ca. 24 (melk)koeien.
Foto opgestuurd door de hr. Mekenkamp.
Naast de boerderij (rechts) staat de werkplaats van Anne Piers.
Links voor de boerderij heeft een woning gestaan (zie foto onder).
Hieronder de boerderij in huidige en oorspronkelijke staat.

kerkhoflaan nu

Deze man, Anne Piers, wordt omschreven als een veelzijdig man. Hij was molenmaker en ontwierp en bouwde o.a. de stellingmolen de Windlust in Noordwolde. Hij was opzichter publieke werken in Oldetrijne, hij was kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Kerk, hij voerde werkzaamheden uit in de grote Veenpolder. Bij zijn boerderij bouwde hij een werkplaats om zijn molenaarsvak uit te voeren, en links van de boerderij bouwde hij een huis (zie foto).

huis

De woning in Oldetrijne,
waar Anne Piers Fabriek het grootste gedeelte van zijn leven woonde.
De woning stond links voor de boerderij.
Foto opgestuurd door de hr. Mekenkamp

Pier Annes (VIa) was ook veehouder en vermoedelijk op dezelfde boerderij.
Het antwoord hierop ligt in Amerika, waar Pier Annes een boek heeft geschreven over zijn leven. Van dit boek, handgeschreven, zijn er vier exemplaren in omloop.


Klik op de foto voor het juiste formaat

foto 0008 foto 0101

Links luchtfoto's van de boerderij Kerkhoflaan 6 te Oldetrijne.
Boven uit 1953; onder uit 2006. Rechts foto van de huidige boerderij


Klik op de foto voor het juiste formaat


foto 0001 foto 0002 0100

Links de grafsteen van Pier Annes Fabriek (overl. 1847).
Ook de grafsteen van zijn zoon is er nog aanwezig.
Midden een detail van de voorgevel van de kerk met de gevelsteen met
de namen van de kerkvoogden.
Rechts het kerkje in Oldetrijne.Klik op de foto voor het juiste formaat

foto 0004 foto 0005 0007

Een tweetal foto's uit Amerika van Johanna Reeder
Links foto Jan (John) Fabriek. Midden foto van Jan (John) Fabriek en zijn vrouw Emmelia Geertruida Lantinga.
Rechts haar zuster Ytje (Ida). Zittend Pier Annes Fabriek en Grietje de Ruiter.

Rechts en schoolfoto augustus 1903 in Roodkerk (een dorpje tussen Leeuwarden en Dokkum).
Links de schooljuffrouw Emmelia Geertruida Lantinga.
Foto toegestuurd door Albert, mijn middel broer, uit de Leeuwarder Courant 27-8-1983.