STAM B printversie

IIIb. WIJTSKE PIERS FABRIEK, geboren op 15-1-1774, gedoopt op 17-3-1774 te Langezwagen;op 14-10-1857 overleden te Beneden Knijpe;dochter van Pier Annes (zie stam A IIa) ; zij huwde op 6-1-1799 met Sierd Clazes, geboren op 5-4-1761 te Gorredijk, scheepstimmerman te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 26-10-1854; hij was een zoon van Klaas Sierds en Lutske Pieters; Ned.Herv.; Sierd Clazes nam in 1811 de naam Fabriek aan als familienaam, de familienaam van zijn vrouw.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Klaas Sierds, (zie onder IVb.)
2. Pier Sierds, geboren op 9-10-1802 te Gorredijk; overleden op 30-11-1867 te Beneden Knijpe; veehouder aldaar; hij huwde op 21-6-1829 met Trijntje Hendriks de Jong, gedoopt in 1804 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 4-4-1863, d.v. Hendrik de Jong en Dieuwertje Folkerts Bouma.
Uit dit huwelijk is een kind geboren: Dieuwertje geboren op 31-8-1829 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 15-7-1862 op nummer 77.
3. Pieter Sierds, (zie onder IVc.)

IVb. KLAAS SIERDS FABRIEK, gedoopt op 12-5-1800 te Gorredijk; scheepstimmerman te Beneden Knijpe; overleden op 4-12-1886 Boven Knijpe (nr.78); Ned.Herv.;
zoon van Sierd Clazes en Wijtske Pieters (zie IIIb;)
hij huwde op 6-4-1842 met Jantje Jolkes Dol, geboren op 10-5-1812 te Hoornsterzwaag, d.v. Jolke Dol en Hendrikjen Joekema.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Sierd Clazes, (zie onder Vb.)
2. Jolke, zie onder Vc.)
3. Wietske, geboren op 22-12-1847 te Boven Knijpe en aldaar overleden op 17-12-1850 (op nr.78).
4. Wytske, geboren op 19-5-1851 te Beneden Knijpe; overleden op 30-11-1887 te Beneden Knijpe; huwde op 1-6-1882 met Gosse Heida.

Vb. SIERD CLAZES FABRIEK, geboren op 12-9-1842 te Beneden Knijpe; overleden op 28-2- 1903 te Boven Knijpe; scheepstimmerman aldaar; Ned. Herv.;
zoon van Klaas Sierds Fabriek (zie IVb;); hij huwde:
1e op 25-10-1866 met Durkje Sakes v.d.Meulen, geboren op 2-4-1842 te Beneden Knijpe en overleden op 10-2-1879 aldaar; d.v. Sake Jacobs v.d. Meulen en Trijntje Jacobs Steffer.
2e op 12-12-1880 met Elizabeth Hendriks de Jong, geboren 12-2-1837 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 9-9-1905; d.v. Hendrik Hendriks de Jong en Klaaske Lycles Oosterhof.
Ze was weduwe van Lammert Sipkes Heida.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Klaas, geboren op 6-2-1867 te Beneden Knijpe; overleden op 19-11-1937; scheepstimmerman te Terwispel; hij huwde op 14-9-1893 met Gerritje Zijlstra, geboren op 3-10-1863 te Kortezwaag en overleden op 30-4-1926 te Terwispel; d.v. Douwe Martens Zijlstra en Durkje Popkes de Vries.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. 1. Sierd, geboren op 7-12-1893 te Terwispel en overleden op 26-12-1893 aldaar.
  2. Dirkje, geboren op 6-12-1895 te Terwispel en overleden op 25-12-1895 aldaar.
  3. Dirkje, geboren op 2-12-1896 te Terwispel en overleden op 12-1-1897 aldaar.
  4. Sierd, geboren op 6-1-1899 te Terwispel en overleden op 13-2-1899.
  5. Durkje, geboren op 17-8-1900 te Terwispel.
2. Sake, geboren op 16-11-1868 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 31-12-1882 (op nr. 105).
3. Jantje, geboren op 24-2-1871 te Beneden Knijpe; zij huwde op 6-5-1897 met Thijs Houters.
4. Trijntje, geboren op 17-8-1873 te Beneden Knijpe; overleden op 23-5-1874 te Beneden Knijpe(op nr. 78).
5. Jan, geboren op 27-11-1876 te Boven Knijpe; overleden op 3-6-1890 te Kortezwaag.

Vc. JOLKE FABRIEK, geboren op 21-9-1844 te Boven Knijpe; scheepstimmerman te Terwispel; overleden op 28-1-1928 te Kortezwaag; zoon van Klaas Sierds Fabriek (zie IVb;); hij huwde op 2-7-1876 met Geeske Wijnstra geboren op 16-9-1847 te Langezwaag en overleden op 29-10-1912; d.v. Sake Jans Wijnstra en Jantje Durks Braunius.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Jantje, geboren op 16-12-1876 te Beneden Knijpe.
2. Sake, geboren op 9-1-1882 te Terwispel en aldaar overleden op 10-4-1886.
3. Wijtske, geboren op 5-1-1885 te Terwispel.
4. Sake, geboren op 27-9-1887 te Terwispel en aldaar overleden op 18-10-1887.

IVc. PIETER SIERDS FABRIEK, geboren op 21-3-1805 te Beneden Knijpe; scheepstimmerman aldaar; overleden op 16-7-1854 te Beneden Knijpe; zoon van Sierd Clases en Wijtske Piers (zie IIIb;); hij huwde op 18-6-1836 met Minke Hanzes Dijkstra, geboren op 12-11-1813 te Boven Knijpe en overleden op 4-9-1883 te Beneden Knijpe, d.v. Hans Hendriks Dijkstra en Aukje Berends Kort. Ned. Herv.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Sierd, (zie onder Vd.)
2. Antje, geboren op 20-12-1839 te Het Meer en overleden op 5-3-1929 aldaar; huwde op 12-3-1868 met Jetse Joukes de Jong. Antje op 27-2-1863 gedoopt in de doopsgezinde kerk.
3. Hans, (zie onder Ve.)
4. Wietze, (zie onder Vf.)
5. Marten, (zie onder Vg.)

Vd SIERD PIETERS FABRIEK, geboren op 29-8-1836 te Het Meer; bosarbeider; overleden op 23-10-1894 te Beneden Knijpe; zoon van Pieter Sierds Fabriek (zie IVc;); hij huwde op 10-11-1861 met Annigjen Harmes Bloemsma, geboren op 18-7-1837 te Oudeschoot, d.v. Harmen Jans Bloemsma en Trijntje Siegers Meina.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Harm, geboren op 16-1-1862 te Beneden Knijpe; ongehuwd overleden op 8-4-1930 te Langezwaag.
2. Pieter, geboren op 19-10-1866 te Beneden Knijpe; ongehuwd overleden.
3. Minke, geboren op 15-3-1869 te Beneden Knijpe en overleden op 8-12-1945; huwde op 28-5-1893 met Dirk Kuiper.
4. Jan, (zie onder VIb.)
5. Hans, (zie onder VIc.)
6. Trijntje, geboren op 14-4-1880 te Beneden Knijpe; overlijdensdatum onbekend; huwde op 22-4-1909 met Hendrik de Jong.

VIb. JAN FABRIEK, geboren op 22-7-1873 te Beneden Knijpe, bosarbeider; overleden op 26-12-1948 te Beneden Knijpe; zoon van Sierd Pieters Fabriek (zie Vd;); hij huwde op 10-6-1900 met Aaltje Bruinsma, geboren op 3-4-1870 te Terband en overleden op 16-7-1969 te Wolvega; d.v. Jolke Geerts Bruinsma en Jentje Egberts Moed.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Sierd, (zie onder VIIa.)
2. Jentje, geboren op 13-1-1903 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 11-7-1970; huwde met Jacob Bok;
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren:

 1. Aaltje, geboren op 17-8-1929; trouwde met Roelof van Dijk.
 2. Hendrikje, geboren op 27-7-1936; trouwde met Willem Stempher.
3. Jolke, geboren op 5-6-1905 te Beneden-Knijpe, arbeider te Stiens; hij huwde op 1-12-1927 met Loltje Dijksma, geboren op 15-11-1908 te Jubbega.
Uit dit huwelijk is een kind geboren Aaltje, geboren op 6-5-1928 te Tjalleberd gehuwd.
4. Pieter, (zie onder VIIb.)

VIIa. SIERD FABRIEK, geboren op 26-12-1901 te Beneden Knijpe, bakker te Hoorn en aldaar overleden op 3-7-1964; zoon van Jan Fabriek (zie VIb;)
hij huwde op 22-07-1922:
met Roelofke v.d.Terp, geboren op 21-12-1900; overleden op 30-08-1984.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Jan, geboren op 1-5-1923 te Haskerdijken en overleden op 30-11-1983 te Den Helder; hij huwde op 13-11-1951 met Anna Nierop, geboren op 7-4-1913 te Midwoud. Kinderen.
2. Geeske, geboren op 15-6-1931; huwde met A.Schoof. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren.
3. Jochem Anton, geboren op 3-1-1937; hij huwde Gerda Delcourt, geboren op 25-4-1937. Kinderen.

VIIb PIETER FABRIEK, geboren op 3-10-1911 te Beneden Knijpe, timmerman; zoon van Jan Fabriek (zie VIb;); hij huwde op 28-7-1934 met Margje Hennipman, geboren op 7-9-1907 te De Hoeve en overleden op 9-8-1952. Kinderen.

VIc HANS FABRIEK, geboren op 9-10-1877 te Beneden Knijpe, arbeider; overleden op 30-1-1961; zoon van Sierd Pieters Fabriek (zie Vd;); hij huwde op 8-11-1896 met Klaasje Bruinsma, geboren op 27-4-1874 te Jubbega en overleden op 16-8-1958, d.v. Berenden Bruinsma en Atje Hessels Bloemhof.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Sierd, geboren op 20-4-1897 te Beneden Knijpe en overleden op 2-4-1917 te Het Meer.
2. Berend, geboren op 28-9-1900 te Beneden Knijpe en overleden op 25-3-1959; huwde met Joukje Brouwer.
3.Annigje, geboren op 4-9-1905 De Knipe en overleden 9-8-1991 te Heerenveen; trouwde op 26-8-1926 met Iebele Bruinsma, geboren 12-12-1905 te Boven Knijpe en aldaar overleden 9-12-1930.
4. Harm, (zie onder VIId.)
5. Durk, (zie onder VIIe.)
6. Klaas, geboren op 26-2-1914; overleden 8-4-1995 te Heerenveen. Trouwde met Klaske Hofstra, geboren 10-1-1929 te Heerenveen.

VIId HARM FABRIEK, geboren op 20-8-1909 te Knijpe; overleden 6-11-1983; fabrieksarbeider;
zoon van Hans Fabriek (zie VIc;); hij huwde op 24-11-1932 met Hiltje van Roeden, geboren op 25-12-1913 te Knijpe. Kinderen.

VIIe DURK FABRIEK, geboren op 7-11-1911, landarbeider/opperman; zoon van Hans Fabriek (zie VIc;); hij huwde met Ieke Nieuwland, geboren op 14-10-1929. Kinderen.

Ve HANS PIETERS FABRIEK, geboren op 7-9-1842 te Beneden Knijpe, arbeider; overleden op 30-8-1898 te Beneden Knijpe; zoon van Pieter Sierds Fabriek (zie IVc;) ; hij huwde op 30-5-1875 met Fetje Faber, geboren op 5-12-1851 te Langezwaag en overleden op 17-9-1937 te Beneden Knijpe, d.v. Jaldert Gosses Faber en Trijntje Gerrits Bruinsma.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Pieter, geboren op 26-6-1876 te Beneden Knijpe; overlijdensdatum en plaats onbekend.
2. Trijntje, geboren op 17-1-1880 te Beneden Knijpe; overlijdensdatum onbekend; huwde 22-4-1909 met Hendrik de Jong, geboren op 5-3-1880 te Langezwaag;
    Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren:
   1. Aaltje, geboren op 10-8-1906 te Langezwaag.
   2. Fetje, geboren op 5-9-1907 te Langezwaag.
   3. Trijntje, geboren op 18-3-1909 te Langezwaag.
3. Jaldert, geboren op 9-11-1882 te Beneden Knijpe en aldaar ongehuwd overleden op 3-8-1910.
4. Minke, geboren op 17-11-1885 te Beneden Knijpe; op 25-3-1927 vertrokken naar Wolfheze.
5. Sytske, geboren op 6-11-1889 te Beneden Knijpe; op 17-1-1924 vertrokken naar Rien (gem.Hen.).

Vf WIETZE PIETERS FABRIEK, geboren op 28-12-1846 te Beneden Knijpe; arbeider; overleden op 2-5-1895 te Beneden Knijpe;
zoon van Pieter Sierds Fabriek (zie IVc;); hij huwde op 23-6-1872 met Neeltje de Spa, geboren op 11-1-1837 te Wijnjeterp en overleden op 24-6-1916 te Beneden Knijpe, d.v. Marten Bonnes de Spa en Jelske Jeens Fokkema, Doopsgezind.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Marten, geboren op 1-9-1872 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 3-9-1872.
2. Pieter, geboren op 1-9-1872 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 6-9-1872.
3. Pieter, geboren 16-10-1873 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 14-6-1895.
4. Marten, geboren op 10-5-1877 te Beneden Knijpe, arbeider; overleden op 18-1-1959; huwde op 27-5-1906 met Metje Stienstra, geboren op 13-3-1874 te Workum, d.v. Johannes Stienstra en Jantje Luitz. Een dochter: Neeltje.
5. Sierd, (zie onder VIf.)

VIf SIERD WIETZE FABRIEK, geboren op 19-9-1879 te Beneden Knijpe; boomkweker; overleden op 24-9-1959;
zoon van Wietze Pieters Fabriek (zie Vf;); hij huwde op 20-6-1907 met Trijntje Jager, geboren op 19-8-1883 te Het Meer en overleden op 25-1-1961, d.v. Alle Jager en Akke Kort.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Wietze Pieter, (ziev onder VIIg.
2. Alle, geboren in 1919 te Beneden Knijpe en aldaar overleden op 3-1-1920.

VIIg WIETZE PIETER FABRIEK, geboren op 31-3-1908 te Beneden Knijpe; vertegenwoordiger; overleden op 7-3-1983 te Heerenveen; zoon van Sierd Wietze Fabriek (zie VIf;); hij huwde op 15-6-1933 met Aaltje de Vries, geboren op 21-6-1910 te Oranjewoud en overleden op 10-1-1985 te Heerenveen. Kinderen.

Vg MARTEN PIETERS FABRIEK, geboren op 26-5-1851 te Beneden Knijpe; arbeider; overleden op 13-12-1936;
zoon van Pieter Sierds Fabriek (zie IVc;); hij huwde op 26-11-1876 met Antje Freerk van Teijens, geboren op 25-1-1850 te Schurenga, d.v. Freerk Elderts van Teijens en Joukje Jans Homans.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Pieter, geboren op 1-2-1877 en ongehuwd overleden op 9-3-1953.
2. Joukje, geboren op 25-12-1879 te Beneden Knijpe; overleden op 28-6-1973. huwde op 26-5-1904 met Sjoerd Holtrop, geboren op 10-10-1880 en overleden op 8-2-1968.
3. Minke, geboren op 9-12-1882 te Beneden Knijpe.
4. Freerk, (zie onder VIg.
5. Anna, geboren op 30-6-1889 te Beneden Knijpe.
6. Loltje, geboren op 17-8-1895 te Beneden Knijpe. Trouwde met Beint Berkenpas, geboren 24-3-1921 te Rauwerdenhem.

VIg FREERK FABRIEK, geboren op 12-8-1885 te Beneden Knijpe; arbeider;
zoon van Marten Pieters Fabriek (zie Vg;); hij huwde op 29-9-1910 met Hendrina Combrink, geboren op 27-5-1880 te Apeldoorn, d.v. Frederik Combrink en Gerritje Kroon.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Marten, (zie onder VIIh.)
2. Gerritje, geboren 1912 Setterich en overleden 15-9-1913 Apeldoorn, 1 jaar oud
3. Friedrich, geboren 1913 Setterich en overleden 12-10-1913 Apeldoorn, 7 weken oud.
4. Frederik, geboren op 6-10-1914 te Setterich (Dld). Ongehuwd overleden.
5. Anne, geboren op 21-8-1917 te Setterich; trouwde met de Boer.
6. Heinrich, geboren op 21-12-1919 te Dirkham (Dld); gehuwd en geemigreerd naar Australie; kinderen.
7. Gerrit, geboren op 23-9-1921 te Knijpe; ongehuwd.
8. Joukje, geboren op 31-10-1923 te Oudehorne; trouwde met Bosma.
9. Martha geboren op 11-11-1925 te Oudehorne; trouwde met de Jong.
10. Christiaan, geboren 1924 Schoterland en overleden 3-12-1924 Schoterland 10 dagen oud.
11. Minke, geboren op 25-1-1928 te Oudehorne; trouwde met Pool ; geemigreerd naar Australie.
12. Christiaan, geboren Schoterland 19929 en overleden Schoterland 7-4-1929 3 weken oud.

VIIh MARTEN FABRIEK, geboren op 3-7-1911 te Setterich (Dld);
zoon van Freerk Fabriek (zie VIg;)
hij huwde:
met Wijmpje v.d. Hull. Kinderen.

Top