STAM C print version

IIb. GEERT ANNES FABRYCQ, geboren op 7-8-1739 te Langezwagen; Geert Annes zoon van Anne Piers (zie stam A)
overlijdensdatum onbekend; molenmaker.
Hij huwde op 26-12-1773 met Gerrytje Gerryts Buwalda, gedoopt 20-8-1743 te Dokkum.
Kinderen uit dit geboren:

1. Fokje, geboren 12-1-1774 te Dokkum.
2. Gerrit Geerts, geboren 2-12-1775. (zie onder IIIc.)
3. Wytske, geboren 6-2-1778 te Dokkum, dienstmeid te Ee; ongehuwd overleden op
15-1-1814 te Ee;woonde te Aalsum.

IIIc. GERRIT GEERTS FABRIEK, geboren 2-12-1775 te Dokkum; molenmaker te Aalsum en aldaar overleden op 3-5-1818; hij huwde op 18-5-1806 met Ytje Sybes Krol, overleden op 22-1-1815 te Aalsum;
nam in 1811 aan de naam FABRIEK
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Geert, (zie onder IVd.)
2. Gertje, gedoopt op 9-11-1810 te Aalsum; overleden op 18-6-1840 te Dokkum.
3. Sybe, (zie onder IVe.)
4. Gerritje, geboren op 21-6-1812 te Aalsum en aldaar overleden op 23-7-1865; huwde op 16-5-1846 met Lambert Piebes Zadelaar.
Een zoon: Piebe, geboren op 11-3-1848.

IVd GEERT GERRITS FABRIEK, gedoopt in 1807 te Dokkum; schipper te Harlingen en aldaar overleden op 17-3-1865; hij huwde op 6-12-1838 met Lena Jansen.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Ytje, geboren op 4-2-1840 te Harlingen; huwde op 9-4-1863 met Dirk Wiersma.
2. Sikke, geboren op 19-3-1843 te Harlingen en aldaar overleden op 4-7-1843.
3. Sikke, geboren op 12-9-1844 te Harlingen en aldaar overleden op 10-2-1845.
4. Teatske, geboren op 12-6-1852 te Harlingen en aldaar overleden op 5-8-1852.

IVe. SYBE FABRIEK, geboren op 21-6-1812 te Aalzum; arbeider; overleden op 13-1-1883 te Dokkum; huwde op 10-5-1851 met Antje Wijbes de Vries.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Gerrit, geboren op 8-4-1852 te Dokkum en aldaar ongehuwd overleden op 10-2-1930.

Top