STAM Aprint printversie

(I) Pier Duytes, huwde te Langezwagen op 12 april 1705 Pietertien Pieters.

Uit dit huwelijk geboren:
1. Anne Piers Fabrycq zie onder
2. Pieter Piers, geb. 1712
3. Jacob Piers, geb. 1714
4. Trijntje Piers, geb. 1717

I. ANNE PIERS FABRYCQ, geboren 1704; Ned.Herv.; molenmaker in de Wijngaarden bij Langezwagen; datum overlijden onbekend;
hij huwde:
1. Op 23-5-1728 met Fook Geerts van Langezwagen; gedoopt op 24-7-1701 te Tjalleberd; overlijdensdatum onbekend; dv Geert Dircks en Wytske Sierds.
2. Op 23-7-1769 met Aaltje Jolles van 't Heerenveen; doop- en overlijdensdatum onbekend.
Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Pier Annes, (zie onder IIa.)
2. Wytske, gedoopt op 25-1-1731 te Langezwagen; overlijdensdatum onbekend.
3. Geert Annes, (zie stam C IIb.)
4. Jan Annes, (zie Stam D IIc.)
5. Onbekend; moet geboren zijn voor 1749.
6. Onbekend; moet geboren zijn voor 1749.

Uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren.

IIa. PIER ANNES FABRIEK, gedoopt op 9-10-1729 te Langezwagen; molenmaker te Langezwagen en later te Gorredijk; datum en plaats van overlijden onbekend; Ned.Herv.;zoon van Anne Piers Fabrycq ( zie I;)
hij huwde:
1e Op 15-1-1758 met Meintje Alberts van Donkerbroek gedoopt op 24-3-1737 te Donkerbroek;
2e Op 15-11-1772 met Hiltje Pieters van Gorredijk; doop- en overlijdensdatum onbekend.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Fokje, gedoopt op 5-11-1758 te Langezwagen; overleden 15-4-1803 te Amsterdam. Trouwde op 25-4-1790 te Amsterdam met Harmanus Steenbergen, geboren op 3-12-1738 te Amsterdam en aldaar overleden op 14-3-1813.
2. Albert, gedoopt op 25-3-1761 te Langezwagen; overlijdensdatum onbekend.
3. Anne Piers, (zie onder IIIa.)

Kinderen uit het tweede huwelijk geboren:
1.Wytske, (zie stam B IIIb.)
2. Pietertje, gedoopt op 1779 te Langezwagen; overleden 27-4-1858.

IIIa. ANNE PIERS FABRIEK, geboren op 11-2-1762 te Langezwagen; molenmaker te Oldetrijne; Ned.Herv.; overleden op 19-6-1819 te Oldetrijne; zoon van Pier Annes (zie IIa;)
verbleef in 1811 bij de naam FABRYK;
hij huwde:
op 28-2-1790 met Gerritje Fokes Brouwer, gedoopt in 1766 te Mildam en d.v. Fooke Jans en Trijntje Sierds;
overleden op 19-2-1847 te Oldetrijne.

Kinderen uit dit huwelijk geboren:
1. Fokje, gedoopt op 11-10-1790 te Oldelamer; overlijdensdatum onbekend.
2. Pier Annes, (zie onder IVa.)
3. Jan Annes, gedoopt op 31-8-1795 te Oldetrijne; overleden voor 1802.
4. Meintje, gedoopt op 21-6-1798 te Oldetrijne; overleden op 16-4-1862 aldaar; zij huwde op 11-7-1821 met Barteld Piers van der Sloot.
5. Trientje, gedoopt op 14-4-1800 te Oldetrijne;overleden voor 1802.
6. Jan Annes, gedoopt op 25-8-1802 te Oldetrijne; in 1830 molenmaker te Munnukeburen en in 1875 veehouder te Oldetrijne; Ned.Herv. Overleden op 11-1-1875 te Oldetrijne. Hij huwde op 1-6-1825 met Geertje Geuverts de
Boer,
gedoopt op 1-10-1804 te Blesdijke en d.v. Geuvert de Boer en Geertje Jans Christ.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
 1. Gerritje, geboren op 15-4-1826 te Oldetrijne en overleden op 12-3-1830 te Munnukeburen.
 2. Geuvert, geboren op 15-3-1828 te Munnukeburen en overleden op 7-9-1834 te Echten.
 3. Anne, geboren op 16-1-1830 te Munnukeburen en overleden op 26-10-1834 te Echten.
 4. Meine, geboren op 24-2-1832 te Munnukeburen en overleden op 2-5-1832 aldaar.
7. Albert, gedoopt op 25-6-1805 te Oldetrijne; ongehuwd overleden op 3-11-1826 aldaar.
8. Trijntje, gedoopt op 28-2-1808 te Oldetrijne en aldaar overleden op 15-2-1875; huwde op 13-4-1833 met Beene Jan Vledder.

IVa. PIER ANNES FABRIEK, gedoopt op 1-4-1793 te Delfstrahuizen; molenmaker te Oldetrijne; overleden op 22-5-1847 aldaar; Ned.Herv.; zoon van Anne Piers Fabriek (zie IIIa;) hij huwde: op 18-5-1814 met Jeltje Feikes Hogeterp, gedoopt op 20-5-1793 te Oldetrijne en d.v. Feike Roelofs Hogeterp en Aukje Thees.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Fokje, geboren op 4-3-1815 te Oldetrijne en overleden op 5-12-1893;
zij huwde:
a. op 9-5-1845 met Wisse Ronis Bouma.
b. op 24-9-1859 met Albert Folkerts Elzinga.
2. Feike, geboren op 24-11-1816 te Oldetrijne en aldaar overleden op 14-5-1822.
3. Anne Piers, zie onder Va.
4. Aukje, geboren op 17-12-1823 te Oldetrijne en overleden op 24-3-1904 Noordwolde. Zij huwde: op 6-5-1847 met Lambert Piers Woudsma z.v. Pier Takes Woudsma en Sjoukje Lamberts Veenstra.

Va. ANNE PIERS FABRIEK, geboren op 28-6-1821 te Oldetrijne; molenmaker en opzichter publieke werken aldaar; Ned.Herv.; overleden op 24-7-1900 te Oldetrijne;zoon van Pier Annes Fabriek (zie IVa;) Hij ontwierp/ bouwde de stellingmolen Windlust. hij huwde: op 11-6-1846 met Wobbigje Piers Woudsma, geboren op 30-3-1824 te Nijeholtwolde en overleden op 17-11-1890 te Oldetrijne; d.v. Pier Takes Woudsma en Sjoukje Lamberts Veenstra.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Jeltje, geboren op 8-3-1847 te Oldetrijne; overleden op 8-2-1926 te Wolvega; huwde op 10-5-1867 met Tjeerd Dijkstra, geboren op 24-7-1844 te Oldelamer en overleden op 22-8-1889.
2. Sjoukje, geboren op 22-12-1848 te Oldetrijne;overleden op 12-2-1908 te Wolvega; huwde op 11-5-1871 met Jan Holtrop.
3. Fokje, geboren op 16-4-1851 te Oldetrijne; overleden op 23-9-1904; huwde op 3-11-1871 met Jan Hanzes Veenbaas.
4. Pier Annes, (zie onder VIa.)
5. Jan, geboren op 14-4-1855 te Oldetrijne; overleden op 12-6-1857 aldaar.
6. Metje, geboren op 11-8-1857 te Oldetrijne; overleden op 28-8-1858 aldaar op nr.23.
7. Metje, geboren op 14-7-1859 te Oldetrijne; overleden op 22-2-1928 te Knijpe; huwde op 13-5-1881 met Hans Veenbaas.

VIa. PIER ANNES FABRIEK, geboren op 7-7-1853 te Oldetrijne; veehouder aldaar, Nederlands Hervormd; zoon van Anne Piers Fabriek (zie Va;) hij huwde: op 7-5-1875 met Grietje de Ruiter, geboren op 4-8-1852 te Oldelamer en overleden op 21-12-1914 te Wolvega. Dochter van Joost Dirks de Ruiter en Jantje Egberts Dijkstra.
Pier Annes emigreerde in 1915 naar Noord-Amerika.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Anne Piers, zie VIIw. (Anthony)
2. Jantje, ( Jenny) geboren op 10-12-1878 te Oldetrijne; zij vertrok in mei 1908 naar Noord-Amerika. Trouwde met Cornelis van der Schaaf, geboren 10-6-1882. Dochter Grace.
3. Joost Piers, zie VIIx.
4. Jan Piers, zie VIIy.
5. Wobbigje,( Wilma) geboren op 9-5-1884 te Oldetrijne; zij vertrok in mei 1908 naar Noord-Amerika.
6. Geesje, (Grace) geboren op 20-11-1885 te Oldetrijne; vertrok op 18 februari 1907 naar Leeuwarden en mei 1908 naar Noord Amerika; overleden op 24-12-1974 te Gallatin, Bozeman Montana.
Trouwde op 7-5-1910 te Ameide met George (Joris) Verwolf, geboren 19-6-1876 te Ameide en overleden op 10-5-1922 te Gallatin, Bozeman MT.
7. Dirk Piers, geboren 23-10-1887 te Oldetrijne en overleden op 8-5-1988 Bozeman MT;
trouwde in 1912 Marion Elvira Hoyt, geboren 14-12-1887 en overleden feb. 1976; geen kinderen.
Dirk zijn nieuwe naam werd Dick Fabrick.

VIIw. ANNE PIERS FABRIEK / ANTHONY PIERS FABRICK, geboren op 24-2-1876 te Oldetrijne; vertrok op 30-4-1898 naar Leeuwarderadeel. Trouwde met Johanna Christianna Posthumus. Zij emigreerden in 1908 naar Noord-Amerika, Montana.
Zijn nieuwe naam in Amerika werd ANTHONY PIERS FABRICK.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:

1. Greta, geboren op 11-9-1907 en overleden op 11-3-1984; trouwde met Marvin Vanderheiden. Geen kinderen.
2. Clara Citronella, geboren op 6-9-1909 en overleden op 25-7-1997; trouwde met Bill Kerruish.
Kinderen uit dit huwelijk geboren:
 1. Margaret, overleden 1999; trouwde met Rich McEachran.
  4 kinderen
3. Johanna Annie, geboren 14-11-1911 en overleden op 20-5-2001; trouwde met William (Bill) Matthews geboren 9-10-1909 en overleden okt. 1972. Geen kinderen.
4. Wilma Grace, geboren op 6-6-1913 en overleden op 17-12-1987; getrouwd en gescheiden. Geen kinderen.
5. Hilda Gertrude, geboren op 6-6-1913 en trouwde op 8-8-1936 met Robert Frederick Le Roy geboren op 6-6-1910 en overleden juli 1978. Kinderen.

VIIx. JOOST FABRIEK geboren op 15-6-1880 te Oldetrijne; hij huwde op 13-5-1904 met Albertje Boersma, geboren op 23-4-1881 te Oosterzee, dochter van Girbe Boersma en Margje van der Wal. Joost zijn nieuwe naam werd Joseph
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Pier, (Peter) geboren op 15-2-1905 te Oldetrijne.
 2. Margje, (Margeret) geboren op 30-10-1907 te Oldetrijne.
 3. Gilbert, geboren op 16-7-1909 en overleden op 15-10-1992.
 4. John, geboren op 14-2-1920; getrouwd en kinderen.
Dit gezin is in 1908 vertrokken naar Amerika.
Zijn nieuwe naam werd JOSEPH (JOE) FABRICK.

VIIy. JOHN (JAN) FABRIEK, geboren op 15-2-1882 te Oldetrijne; overleden 8-7-1980 Gallatin, Bozeman Montana; hij huwde met op 17-2-1906 met Emmelia Geertruida Lantinga, geboren op 24-10-1876 te Sneek, onderwijzeres lagere school in Roodkerk van 1898 tot 1905, dochter van Freerk Lantinga en Sjoukje Wouda. Overleden op 21-4-1913 te Bozeman, Montana (VS).
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Shirley, geboren op 28-12-1906 te Headingly, Manitoba; trouwde met Louie Andrew Smith,
  overleden 1986. Kinderen.
 2. Jane, geboren op 19-5-1908 en overleden op 8-12-1999; ongetrouwd; geen kinderen.
 3. Emma, geboren in 1912 en overleden in 1913.
Zij vertrokken op 20-2-1906 naar Canada.
Zijn nieuwe naam werd JOHN FABRICK.

In mei 1904 vertrok het gezin naar Wolvega. In mei 1908 vertrok Pier,zijn vrouw en dochter Geesje naar Noord-Amerika. In 1911 komt Pier terug met zijn vrouw en dochter Wobbigje. In 1913 vertrekt Pier en zijn vrouw weer naar Amerika en komen weer terug naar Wolvega in 1914. Hier overleed Grietje de Ruiter op 21-12-1914. PIER ANNES FABRIEK vertrok met zijn dochter Wobbigje 1915 voor het laatst naar Noord-Amerika.

Top